Copyright & privacy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van FM Brussel. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door FM Brussel enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. FM Brussel beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat FM Brussel enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. FM Brussel maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

FM Brussel maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van FM Brussel verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid

Op de website van FM Brussel zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline.

Links

De website van FM Brussel bevat links naar andere sites. FM Brussel is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw gegevens op andere websites. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van FM Brussel de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van FM Brussel heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

FM Brussel behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens:

De informatie wordt wordt niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van deze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren via e-mail.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van deze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Gehoord op
FM Brussel
facebook fans  • Banner

FM Brussel zegt